PROGRAM

Joan van der Waals colloquium - Nikta Fakhi (Massachusetts Institute of Technology): "Thermodynamics of biological active matter"

Date:

Time:

16:15 hrs

Location:

De Sitterzaal (032), Leiden