ABOUT CASIMIR

NWO grant for Akira Endo

[05-03-2012]

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het programma Investeringen NWO-middelgroot 28 subsidies toegekend voor de aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. Deze onderzoeksvoorzieningen maken uniek onderzoek mogelijk. De totale investering bedraagt 9,9 miljoen euro.

DESHIMA: nanotechnologie voor experimentele kosmologie
Dr. P. (Paul) van der Werf, UL - Sterrewacht Leiden / Dr. A. (Akira) Endo, TU Delft - Kavli Institute of Nanoscience
Gebruikmakend van de nieuwste ontwikkelingen in de nanotechnologie van supergeleidende circuits wordt een chip ontwikkeld en gemaakt om over een groot frequentiebereik gelijktijdig astronomische waarnemingen te verrichten van jonge heldere sterrenstelsels bij hun ontstaan in het diepe heelal.