ABOUT CASIMIR

VIDI grant for Dr Leonardo DiCarlo (QN/QT)

[23-11-2010]

English text will follow - Dr. Leonardo DiCarlo (QN/QT) is een van de vijf onderzoekers van de TU Delft die een VIDI-subsidie heeft ontvangen van NWO voor zijn onderzoeksvoorstel.

xhtmlcDiCarlo (34) is actief op het gebied van kwantum-nanowetenschap. ‘Het meten aan en de controle van individuele kwantumsystemen is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van kwantum-informatietechnologie’, zegt hij.

Qubits
Een superefficiënte kwantumcomputer die grote getallen zeer snel kan ontbinden in factoren, steunt op de correctie van zeer kleine foutjes in de componenten van die computer (de zogenoemde qubits). Voor DiCarlo ‘is quantum error correction de volgende mijlpaal in vaste-stof kwantumberekeningen.’

Supergeleidend circuit
Een kwantumcomputer zal volgens DiCarlo waarschijnlijk een supergeleidend circuit zijn; een grotere versie van de elektrische chips waarmee hij nu al kwantum-algoritmes mee kan uitvoeren. DiCarlo en zijn team zullen nieuwe meet- en feedbackcontrole-technieken ontwikkelen waarmee de kwantumcomputer (in ontwikkeling), zichzelf kan corrigeren.

Forse competitie
VIDI is een subsidie van NWO gericht op vernieuwende onderzoekers die een aantal jaar onderzoek hebben gedaan op postdoc-niveau. Onderzoekers worden met de VIDI’s in staat gesteld om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe één of meer medewerkers aan te stellen. De subsidie bedraagt maximaal 800.000 euro. De competitie was fors: volgens NWO was het honoreringspercentage in deze ronde Vidi-toekenningen met 15 procent het laagste ooit binnen de Vernieuwingsimpuls.