PROGRAM

Beauty in Science - Symposium - 11 March

Date:

 

Symposium Schoonheid en Wetenschap (English/Dutch)

Time: 10.00 - 16.00 hrs
Location:  de Willem Burger zaal van concert- en congresgebouw de Doelen (zie www.dedoelen.nl voor een routebeschrijving)

More info/reserveren

Museum Boijmans Van Beuningen presenteert het symposium Schoonheid en wetenschap met presentaties door deskundigen uit de wetenschap en de kunsten. Het programma is onderverdeeld in drie thema's:

Zien
Om van de schoonheid van de tentoonstelling Schoonheid in de wetenschap te kunnen genieten, is het vermogen tot zien onontbeerlijk.
Ook in de moderne wetenschap geldt, dat iets pas kan worden begrepen, als het kan worden gezien.
Biofysicus Ignace Hooge legt uit wat, wanneer wij zien, in ons hoofd gebeurt.
Astrofysicus Vincent Icke laat zien hoe, wat in de macrocosmos voor mensenogen onzichtbaar is, zichtbaar kan worden.
Biowetenschapper Gaël McGill brengt de voor onze ogen verborgen microcosmos in beeld.

Schoonheid en Wetenschap
Schoonheid heeft van doen met emotie, met subjectieve, persoonlijke emotie. Wetenschap is de rationele zoektocht naar objectieve, buiten ons vaststaande waarheid.
Wetenschapsfilosoof James McAllister vraagt zich af of schoonheid niettemin ook het kenmerk van het ware kan zijn.
Kunsthistoricus en kunstkritikus Janneke Wesseling houdt de vraag tegen het licht of wetenschap, hoe mooi vaak ook, en kunst niet twee heel veel van elkaar verschillende zaken apart zijn? Kunnen die twee wel bij elkaar worden gebracht?

De kracht van Verbeelding in Wetenschap en Kunst
Behalve het zintuigelijk zien, waarmee wetenschappers in de werkelijkheid trachten door te dringen, beschikken zij over een andere vorm van zien : de verbeelding. Dezelfde waarmee kunstenaars geheel nieuwe werkelijkheden scheppen en aan de bestaande toevoegen en de wereld groter maken. Naast ratio is verbeeldingskracht nodig en vice versa. Over die kracht spreekt als laatste tijdens het symposium mathematisch fysicus Robbert Dijkgraaf, tevens president van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen.

Moderator van het symposium is Jan C. Molenaar, emeritus hoogleraar EUR Rotterdam.
Voertaal: Nederlands/Engels